Insändarsvar: Var är din handlingskraft, Frykberger?

Insändare
PUBLICERAD:
Debatten hårdnar mellan majoriteten och oppositionen i Sunne kommun.
Foto: Dan Enwall
Svar till Henrik Frykbergers insändare

Sunne behöver, i synnerhet i dessa tider, fler positiva initiativ, idéer och konstruktiva förslag än någonsin. Detta saknar vi från oppositionsrådet. Han lägger mycket tid på klagan kring det mesta, men det var länge sedan det kom något eget konkret förslag.

Oppositionsrådet Henrik Frykberger (M) är avlönad med 40% tjänst för att bistå oppositionen. Han har full tillgång till kommunens tjänstemän för att inhämta den information som behövs för att lägga fram egna förslag.

Trots detta har vi inte sett några egna budgetförslag från oppositionsrådet.

Det normala är att majoriteten lägger fram ett budgetförslag först och oppositionen har då möjlighet att lägga helt egna förslag eller tilläggsyrkande till majoritetens förslag. Första informationen om 2020 års budgetrevidering skedde den 18 maj och beslutet fattas av Kommunfullmäktige den 15 juni.

Det är gott om tid, om man använder den väl.

Att som avlönat oppositionsråd och förtroendevald hota med att lämna lokalen under tjänstemännens dragningar i de fall informationen som ges inte passar, ger ingen bild av att det finns någon som helst vilja eller engagemang från Frykbergers sida. När tid och utrymme till information erbjuds oppositionen, väljer dess främste företrädare att lägga armarna i kors.

Vi jobbar för att föra Sunne framåt varje dag och vi ser gärna att fler deltar på ett konstruktivt sätt i detta arbete.

Var är din handlingskraft utifrån den tid du är avlönad av skattebetalarna, Henrik?

Gunilla Ingemyr (C), kommunstyrelsens ordförande

Tobias Eriksson (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Freddy Kjellström (C), Linda Johansson (S), Sophie Janulf (C), och Gert Dahlberg (S), ledamöter kommunstyrelsen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.