Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Centern och Socialdemokraterna har lagt locket på

Publicerad:
"Det är hög tid, att inte handlingsförlamas och ”lägga locket på” i en situation som denna", skriver Björn Gillberg och Henrik Lagerlöf från partiet Hela Sunne. Foto: Dan Enwall

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

FB:s chefredaktör påpekar den 5 maj i sin ledare, att det har varit märkligt tyst från både kommunens styrande politiker och oppositionen trots coronapandemin, branden på Sunne Sommarland och annat elände som drabbat Sunne. Vi instämmer till fullo.

Det är hög tid, att inte handlingsförlamas och ”lägga locket på” i en situation som denna. Sunne står inför större ekonomiska, sociala och hälsomässiga problem än någonsin i kommunens historia. Här finns mycket för oss politiker att ta tag. Men den politiska majoriteten, det vill säga C+S har i stället ställt in maj månads kommunstyrelsemöte och fullmäktigemöte. Man hänvisar till smittorisken och brist på brådskande ärenden.

Detta trots att det framkommit att budgeten för 2019, genomröstad av kommunens politiska majoritet (C+S) överskridits inom några verksamheter med totalt cirka 18,5 miljoner kronor. Dessutom har majoriteten, mot bakgrund av överskridandet, skjutit på det traditionella arbetet med kommande års budget till hösten. Därtill tvingas nu majoriteten revidera budgeten för 2020, som man förra året drev igenom utan den samlade oppositionens insyn. Det resulterade i att HS, KD, L, M, MP, SD och V röstade nej, när budgeten togs. Märk väl, att beslutet att revidera budgeten för 2020 och skjuta på budgetarbetet för år 2021 togs innan coronapandemin var aktuell. Det hela visar på ett avslöjande sätt, att Socialdemokraterna och Centern misslyckats med att ta fram hållbara budgetar och/eller inte klarat av att styra kommunen utifrån lagda budgetar tillsammans med tidigare kommunchef.

Hur det egentligen står till bland personal och kunder inom äldreboenden och hemtjänsten beträffande corona är än så länge höjt i dunkel för allmänheten. Kommunens styrande hänvisar till den information, som tillhandahålls från regionens smittskyddsläkare. Det är hög tid att kommunen pratar klartext i denna fråga. Måhända behöver vi en politiskt förankrad informationspolicy, att tillämpa när pandemin på allvar når Sunne.

Det yttersta ansvaret för äldreboenden och hemtjänsten vilar på oss politiker. Verksam-heterna styrs av politiskt beslutade budgetar. Beträffande dessa verksamheter kommer rejäla ekonomiska tillskott att behövas på personalsidan omgående, om vi inte ska få samma tragiska utveckling som drabbat bland annat Stockholms äldrevård. Att som nu ställa in kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges möten med hänvisning till brist på brådskande ärenden är oförsvarligt. Smittorisken är inget acceptabelt argument, eftersom vi numera kan hålla möten i realtid via videolänk.

Björn Gillberg (HS) och Henrik Lagerlöf (HS)

Artikeltaggar

Björn GillbergHenrik LagerlöfInsändareSunne