Insändarsvar: Vår ambition är att hitta en bra lösning för Sundsbergs gård

Insändare
PUBLICERAD:
Sundsbergs gård.
Foto: Karina Johansson
Svar på insändaren ”Äger kommunen huset” i FB 2019-12-17

Det har gjorts ett mycket omfattande utredningsarbete gällande Sundsbergs gård. Både av kommunen själv och av utomstående experter. Stiftelsen Sundsbergs gård bildades av Sunne kommun och makarna Sjöqvist. Stiftelsen inrättades 1976 och kommunen utser numer samtliga ledamöter till den.

Sunne kommun och stiftelsen har båda haft goda avsikter med gårdens drift och fortlevnad. En sak vi kan konstatera är att det idag är svårt att utreda alla detaljer och allt som hänt under de här dryga 40 åren.

Utredningen visar att juridiken runt stiftelser är mycket svår och att kommunen liksom stiftelsen inte haft rätt kunskaper om vad som gäller för en stiftelse. Ett exempel är att i transaktioner mellan makarna Sjöqvist, kommunen och stiftelsen så har stiftelsen och kommunen blandats ihop. Stiftelsen och kommunen har setts som en och samma organisation. Vem äger då en byggnad? Stiftelsen eller kommunen?

Utdrag ur fastighetsregistret visar att kommunen är lagfaren ägare till den fastighet som Sundsbergs gårds samtliga byggnader är belägen på. Otvetydigt är att det är kommunen som betalar fastighetsskatt för bostadshuset. Den som betalar fastighetsskatt för en bostad eller en fastighet är den som är ägare. Stiftelsen har, mig veterligt, aldrig gjort anspråk på att betala fastighetsskatten vilket definitivt borde ha varit fallet om den ansett sig vara ägare. Vi som kommun betalar aldrig fastighetsskatt för fastigheter vi inte äger.

Otvetydigt är också att när makarna Sjöqvist bodde i huset, betalade de hyra till kommunen.

Kommunen har även konstaterat att vi inte kan fortsätta stå för alla de kostnader som följer av att vi själva driver gården. Som kommun ser vi till skattebetalarnas bästa. Vi har även konstaterat att stiftelsen själv sannolikt inte har ekonomi att driva gården, vilket heller inte ingår i stiftelsens stadgar.

Av dessa anledningar söker vi nu en hyresgäst till gården. Vår ambition och önskan är att hitta en bra lösning för Sundsbergs gårds fortsatta drift. Vi utgår från att det även är stiftelsens och Sundsbergs gårds vänners önskan.

Anders Olsson, tf kommunchef

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.