• idag
  23 okt
  • Vind
   1 m/s
  • Vindriktning
   NV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  24 okt
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   N
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  25 okt
  11°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  26 okt
  10°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  27 okt
  10°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm

Insändare: Därför bör Betel räddas

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Insändarskribenten vill rädda Betlekyrkan i Sunne från rivning.
Foto: Karina Johansson
Följande hemläxa bör rädda Betel:

- Byggnadsminnesförklaring är bara ett sätt att skydda en byggnad. De flesta kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer tas tillvara genom PBL (plan-och bygglagen).

- Länsstyrelsen tycker att kyrkan har ett högt kulturhistoriskt värde. Den har en fin arkitektur och kan berätta mycket om samhället Sunne och ortens framväxt.

- Även om många andra frikyrkobyggnader finns kvar, är Betelkyrkan ovanlig, då denna typ av arkitektritade tätortskyrkor sällan bevarats i så ursprungligt skick som den i Sunne.

- I PBL anges att "en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte får förvanskas".

- Ansvaret för kulturmiljön delas av alla och såväl enskilda och myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet.

- I det kulturmiljöprogram som togs upp 1980 av en arbetsgrupp med representanter från kommunstyrelsen, berörda nämnden och med Värmlands museum som anlitade konsult pekades Betelkyrkan ut som "särskilt beaktansvärd".

- Även om byggnaden inte har något skydd i detailplan innebär detta inte att byggnaden inte är skyddat enligt plan-och bygglagen (PBL).

- Då en flytt av Lerälven inte längre förefaller aktuell, menar Länsstyrelsen att en rivning av Betelkyrkan inte längre kan vara aktuell.

- Länsstyrelsen uppmanar Sunne kommun att ytterligare utreda förutsättningarna för ett bevarande av Betelkyrkan. Bland annat bör byggnadens faktiska skick och åtgärdsbehov liksom översvämningsrisken utredas.

Ett extra påpekande från min sida:

Karl Lundell byggde även Filadelfiakyrkan och satt för sina frikyrkobyggen en hel del år i fängelse i Karlstad. En mer berömd byggnad han byggde är Vänersborgs JVS.

Nu gäller det att följa upp Sunne kommuns efterlevande av ovan nämnda punkter.

H.-U. Gyllenberg

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.