• idag
  5 dec
  • Vind
   1 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  6 dec
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  7 dec
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  8 dec
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  9 dec
  • Vind
   1 m/s
  • Vindriktning
   N
  • Nederbörd
   0.0 mm

Insändare: Kommunen måste kunna visa att man äger huset

Insändare
PUBLICERAD:
Sundsbergs gård i Sunne.
Foto: Lars Swanö
Angående kommunens utarrendering av ”bostadshuset” på Sundsbergs Gård.

Hänvisar till en artikel i Fryksdalsbygden 6/12 2019 med rubrik ”stark kritik mot utarrendering”. Jag vill göra en del förtydliganden och kompletteringar.

Sunne kommun förvärvade Sundsbergs Gård genom köpekontrakt 1976. Kommunen gjorde en fastighetsreglering och blev lagfaren ägare till mark och till de äldre byggnaderna på Gården.

Bostadshuset byggdes 1978 och ingick alltså inte i det lagfarna förvärvet. I Tore Sjöqvists efterlämnade handlingar finner man ett brev till skattemyndigheten i Karlstad daterat 21/4 1978. Där skriver Tore Sjöqvist ”vi (dvs Birgitta och Tore) förband oss att bekosta stiftelsens nybyggnad av personalbostad” (dvs ”bostadshuset”).

I aktuella handlingar från lantmäteriet (november 2019) framgår två viktiga noteringar avseende ”bostadshuset”. Dels att huset ”står på ofri grund” och dels att kommunen är taxerad ägare. Definitionen av begreppet ”ofri grund” innebär att det är olika ägare till mark och till bostadshus. Kommunen är lagfaren ägare till marken men uppenbarligen ej till ”bostadshuset”. Att vara taxerad ägare innebär i princip endast att kommunen åtagit sig att betala fastighetsskatt.

Kommunen har i en ”tjänsteskrivelse”, daterad 2019-08-14, antecknat ” att det är kommunen som äger och har lagfart på fastigheten (samtliga byggnader inklusive bostadshuset). Tjänsteskrivelsen är undertecknad av dåvarande kommunchefen och seniorkonsulten. För att få lagfart för en fastighet via lantmäteriet krävs att man redovisar köpehandling eller gåvohandling i original. Jag har därför begärt hos kommunen att jag vill ta del av köpehandling eller gåvobrev gällande ”bostadshuset”. Kommunen har nu letat i tre veckor utan att finna några sådana handlingar. Avsaknaden av handlingar och informationen om att ”bostadshuset vilar på ofri grund”, visar att kommunen ej är lagfaren ägare till ”bostadshuset”, till skillnad mot vad som står i ”tjänsteskrivelsen”.

Ingen av de tre utredarna avseende Sundsbergs Gård har uppenbarligen haft tillgång till lantmäteriets handlingar och ej heller till Tore Sjöqvists brevväxling med skattemyndigheten.

Det är endast som lagfaren ägare till en fastighet som man har full rådighet dvs dispositionsrätt över en fastighet. Därför vädjar Sundsbergs Gårds Vänner att kommunen återkallar annonsen om utarrendering av Sundsberg och lyfter ur bostadshuset ur arrendet. Ingen från kommunen har kontaktat mig men via omvägar har jag hört att kommunen inte tänker lyfta ur ”bostadshuset” ur arrendet. Om jag som privatperson skulle hyra ut ett hus som jag ej äger, skulle jag förmodligen bli polisanmäld och hamna inför åklagare.

Om kommunen ändå går så långt att man skriver ett arrendekontrakt gällande ”bostadshuset”, får kommunen räkna med en laglighetsprövning via Förvaltningsrätten. Eventuellt kan en laglighetsprövning gå vidare till högsta instans.

Anders Broman, ordförande för Sundsbergs Gårds Vänner

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.