Hoppa till huvudinnehållet

Gillberg: Kommunalråden vantolkar medvetet insändare om Bäckalunds skola

Publicerad:
Bäckalunds skola.
Bäckalunds skola. Foto: Bengt Krönström

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Härförleden riktade i FB ”Arg tant i Bäckalund” kritik mot att kommunen låtit frakta bort fast egendom från den nedlagda skolan i Bäckalund. Detta innan den togs över av föräldrakooperativet Grankotten. Kommunalråden Gunilla Ingemyr (C) och Tobias Eriksson (S) svarar den 6 december i FB med orden ”Det är inte rimligt att vi ger bort inventarier inköpta för skattepengar, som kommunen äger och har fortsatt behov av”.

Men nu handlade ju insändaren inte om inventarier i begreppet lös egendom, utan om fast egendom som väggfasta skåp, frysar, spisar och ugnar. Fast egendom tillhör fastigheten, om inte annat överenskommits. Grankotten har inte gått med på att kommunen plockade bort fast egendom.

Det är i sammanhanget helt irrelevant, att kooperativet, som Ingemyr och Eriksson framhåller, fick köpa skolan för 10 000 kr eller att kommunen tog på sig att bekosta en lantmäteriförrättning för att flytta ett vägservitut. Beträffande köpeskillingen erinras om, att ett bärande argument för att avveckla skolan var, att den behövde rustas för cirka 4,9 miljoner kr. Sett ur den synpunkten är köpeskillingen rimlig, särskilt som alternativet till rustning var rivning till en kostnad om cirka 2 miljoner kronor.

Historien om lantmäteriförrättningen är för övrigt ett pikant exempel på den ibland rådande oredan inom Sunne kommun. Kommunen har olovligen byggt Bäckalunds förskola på grannfastighetens, genom servitut garanterade, utfartsväg till landsvägen. Självfallet ålåg det kommunen att rätta till detta misstag och stå för kostnaderna.

Avslutningsvis konstateras, att efter beslutet om nedläggning av skolan i våras restes från skolchefen, med hänvisning till platsbrist, krav på att bygga en ny förskola för cirka 40 miljoner kronor inne i Sunne. Platsbristen skapades ju genom nedläggningen av Bäckalunds fungerande för¬skola. Bakom nedläggningsbeslutet stod C, S, M och L. Sedan dess har C och S avsatt 40 miljoner för ny förskola i investeringsplanen för 2021 och 2022.

Grankotten är värd alla kommuninnevånares stöd. Slår satsningen väl ut slipper förhoppningsvis vi skattebetalare investera 40 miljoner i en ny förskola. Jag hoppas innerligt, att de barn, som genom nedläggningen tvångsförflyttades till centralortens förskola, ska återvända till Bäckalund, när Grankotten öppnas i januari 2020.

Björn O. Gillberg, Hela Sunne

Artikeltaggar

Björn GillbergGunilla IngemyrInsändareSunneTobias Eriksson