Hoppa till huvudinnehållet

"Ansvarslöst av Ingemyr"

Publicerad:
Runar Filper (SD), är kritisk till att Sunnes kommunalråd Gunilla Ingemyr (C) inte svarade på hans frågor om rivningen av Betelkyrkan i kommunfullmäktige.
Runar Filper (SD), är kritisk till att Sunnes kommunalråd Gunilla Ingemyr (C) inte svarade på hans frågor om rivningen av Betelkyrkan i kommunfullmäktige. Foto: Kjell Martinson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Förra måndagen lämnade jag in en interpellation ämnad att tas upp på Sunne kommunfullmäktige måndag 11 november, med frågor riktade till kommunalrådet Gunilla Ingemyr (C) om rivningsbeslutet av Betelkyrkan i Sunne.

Dagen då hon skulle besvara interpellationen kom följande SMS från kommunalrådet:

”Hej Runar! Jag har försökt att nå dig. Vill bara att du ska veta att jag kommer inte att svara på interpellationen i kväll eftersom ärendet nu ligger hos Länsstyrelsen. Inväntar deras utlåtande innan jag svarar. Ses i kväll.

Mvh. Gunilla Ingemyr”

Detta trots att det framgår klart och tydligt att en interpellation som inkommit i tid ska besvaras på det fullmäktigemöte som följer närmast efter, samt att den ska besvaras skriftligt dagen innan fullmäktigemötet.

Till det ska tilläggas att Gunilla Ingemyr (C) lovade i Värmlands Folkblad (VF) så sent som tisdagen den 5 november, citat ur VF:

”- Jag svarar inte i tidningen, utan jag ska ge ett ordentligt svar på kommunfullmäktige, säger hon. ”

Jag tycker det är fegt och ansvarslöst av kommunalrådet Gunilla Ingemyr (C) att nu försöka förhala svaren på frågorna. Svar som hon uppenbarligen inte har eller vill svara på. Man kan sammanfatta det med att hon är svarslös.

Gunilla Ingemyr har också vid upprepade tillfällen talat om att Betel måste rivas pga översvämningsrisken. I Sunne kommuns egen undersökning och rapport finns inget som stödjer detta. Frågan är om kommunledningen avsiktligt ljuger för kommuninvånarna, när man anför liknande argument?

Att det här är en het och känslig potatis är uppenbart. Man önskar från kommunledningens sida mörkläggning utan debatt.

Att vilja riva en byggnad som Värmlands Museum anser ha ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde, är inte bara anmärkningsvärt utan också dumdristigt. I Sunne ska vi vara ytterst rädda om de gamla träbyggnader som finns kvar. Det har inte bara rivits, utan bränder har tyvärr tagit några, till exempel Hotell Nilsson 1976 och pampiga häradshövdingsbostaden Lerbrobacken (Ramelhuset) så sent som 2016. Vi ska inte avsiktligt göra oss av med det gamla Sunne, utan det ska finnas påminnelser om byggnadsstilen och det samhälle som en gång var, inte minst för att förstå vår egen samtid. Förankring bakåt är viktigt i vår alltmer identitetslösa tillvaro.

Runar Filper (SD), kommunfullmäktigeledamot i Sunne, distriktsordförande och riksdagsledamot på Värmlandsbänken

Artikeltaggar

Gunilla IngemyrInsändareLänsstyrelsenRunar FilperSunneVärmlands Folkblad