Hoppa till huvudinnehållet

Överlåt Sundsbergs gård till stiftelsen

Publicerad:
Partiet Hela Sunne vill att Sunne kommun utan ersättning till stiftelsen som gåva överlåter Sundsbergs gård med alla inventarier. Vidare att kommunen som ett engångsbelopp till stiftelsen tillskjuter en penninggåva om 500 000 kr samt årligen ger stiftelsen ett index¬reglerat driftbidrag om 300 000 kr.
Partiet Hela Sunne vill att Sunne kommun utan ersättning till stiftelsen som gåva överlåter Sundsbergs gård med alla inventarier. Vidare att kommunen som ett engångsbelopp till stiftelsen tillskjuter en penninggåva om 500 000 kr samt årligen ger stiftelsen ett index¬reglerat driftbidrag om 300 000 kr. Foto: Karina Johansson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Personalen vid Sundsbergs gård är av kommunen uppsagd per den 1 augusti 2019. Följden blir att Sundsbergs Gård inte längre blir tillgänglig för kommunens medborgare. Detta står helt i strid med Stiftelsen Sundsbergs gårds stadgar att ändamålet är att ”för all framtid förvalta och bevara Sundsbergs gård, samt tillse att fastigheten på tider som stiftelsen fastställer, är tillgänglig för den besökande allmänheten”.

Stiftelsen Sundsbergs Gård, hädanefter betecknad Stiftelsen, startades 1976 som en del i en överenskommelse mellan makarna Birgitta och Tore Sjöqvist å ena sidan och Sunne kommun å andra sidan. Som en del i överenskommelsen förvärvade kommunen Sundsbergs gård samt flera andra fastigheter från paret Sjöqvist till marknadsmässigt alltför låga priser.

Kommunen åtog sig i gengäld att låta Stiftelsen för all framtid disponera gården enligt stiftelsens stadgar. På stiftelsen ankom därvid att svara för skötsel och tillsyn av gården. För detta ändamål åtog sig kommunen att avsätta medel till en fond ur vilken årliga anslag skulle utgå till stiftelsen.

Sedan 1976 har paret Sjöqvist i omgångar som gåva till Sunne kommun bl.a. överfört betydande skogsområden och Villa Helios, allt för att därigenom skapa förutsättningar för kommunen att finansiera stiftelsens verksamhet. Det är tveksamt i vilken utsträckning kommunen levt upp till dessa förutsättningar.

Med facit i handen kan konstateras, att många av gåvobreven och andra överenskommelser lämnar betydande utrymme för juridiska tolkningar. Men det är odiskutabelt, att paret Sjöqvists syfte hela tiden har varit att säkra Sundsbergs Gårds framtid som ett kulturminne öppet för allmänheten.

Likväl stängs nu verksamheten ner. Beslutar sedan kommunens majoritet att sälja gården lär det hela sluta i en långdragen rättslig process, som går ända upp till Högsta Domstolen för en juridisk tolkning av begreppet ”för all framtid”. Processkostnaderna kommer att ta mångmiljonbelopp i anspråk.

Det är hög tid att kommunen en gång för alla återgäldar paret Sjöqvists generositet till Sunnes medborgare genom att skapa förutsättningar för Sundsbergs Gård framtid, i enlighet med den ursprungliga överenskommelsen mellan paret Sjöqvist och Sunne kommun.

Hela Sunne hemställer därför i vår motion till kommunen att: Sunne kommun utan ersättning till Stiftelsen som gåva överlåter Sundsbergs gård med alla inventarier. Vidare hemställs, att Sunne kommun som ett engångsbelopp till stiftelsen tillskjuter en penninggåva om 500 000 kr samt framdeles årligen ger stiftelsen ett index¬reglerat driftbidrag om 300 000 kr.

Därutöver hemställs att alla planer på avveckling och försäljning av Sundsbergs Gård stoppas i avvaktan på att rubricerad motion besvarats och behandlats av kommunfullmäktige.

Björn O. Gillberg, För Hela Sunnes fullmäktigegrupp

Artikeltaggar

Hela SunneInsändareStiftelsen Sundsbergs gårdSunne kommun