Tråkigt att C och S väljer att sänka nivån

Insändare
PUBLICERAD:
“Gunilla Ingemyr (C) och Tobias Eriksson (S) har enväldigt beslutat att radikalt förändra den budgetprocess vi haft i Sunne under ett decennium utan beslut i någon demokratisk församling eller dialog med oppositionen”, skriver den moderata fullmäktigegruppen i Sunne genom Fredrik Andersson.
Foto: Dan Enwall
Svar till centerpartiets och socialdemokraternas kommunalråd.

Sju av nio partier i Sunne kommun har underkänt budgetprocessen då oppositionen har blivit vägrad såväl underlag till majoritetens budgetförslag som tjänstemannastöd för att utreda egna förslag. Under processens gång har oppositionen framfört detta både muntligt och skriftligt, utan resultat. Därav såg vi behovet att informera Sunnes invånare om detta, för att kanske få Gunilla Ingemyr (C) och Tobias Eriksson (S) att tänka om och faktiskt ge oss det underlag vi behöver för att utföra vårt uppdrag som opposition.

Varken jag eller någon av mina kollegor förväntade oss att kommunalråden skulle svara genom att håna oppositionen istället för att försöka svara på innehållet i vår insändare. I moderaterna tycker vi att det är tråkigt att C och S väljer att sänka nivån på det politiska samtalet i Sunne, ett samtal som redan är ansträngt.

Ingemyr och Eriksson har enväldigt beslutat att radikalt förändra den budgetprocess vi haft i Sunne under ett decennium utan beslut i någon demokratisk församling eller dialog med oppositionen. Vi tycker att det är fel och att det allvarligt hämmar vår förmåga att utföra vår roll som opposition.

Vi är fullt villiga att hitta lösningar och kompromisser med majoriteten, för vi vill ha en öppen dialog. Tyvärr har majoritetens inställning gjort det omöjligt då allt redan är förhandlat och klart när det kommer till oppositionens kännedom och det körs ned i halsen på oss med inställningen ”svälj eller inte, men ned ska det”.

Ingemyr och Eriksson påstår också att det ”går bra för Sunne” och att det därför inte finns något att klaga på och att vi klagar bara för att visa missnöje och vilseleda våra väljare. Det stämmer såklart inte och påståendet att det ”går bra för Sunne” är en ytligt och troligtvis den mest onyanserade bilden man kan ge av Sunne idag.

Missförstå mig inte, det finns mycket som är bra i Sunne men det är inte förtjänsten av en fem månader gammal majoritet, det är förtjänsten av företagen, föreningarna, tjänstemännen, politikerna och alla andra som har kämpat i decennier för att utveckla kommunen. Samtidigt finns det också mycket mycket mer som vi måste jobba på att förändra och förbättra. Det är allt från att stärka resultaten i skolan, som är förbättrade men fortfarande inte tillräckligt bra. Att säkerställa att elevhälsan har den organisation och medel som behövs för att kartlägga och hjälpa våra sköraste elever, att stärka finansieringen av LSS och äldreomsorgen för att möta det ökade behovet och för att säkerställa att de personer som sviks av Försäkringskassan faktiskt kan få det stöd de behöver med mera, med mera. Det finns mycket vi måste jobba på att förändra och förbättra, inte minst kommunens finansiella situation och budgetprocess.

Vi kan inte påstå att vi tycker att majoritetens budget är fel, för vi vägras tillgång till underlaget vi behöver för att göra en bedömning.

Vi kan inte lägga några seriöst menade motförslag, för ekonomienheten och verksamhetscheferna får inte utreda några alternativ enligt direktiv uppifrån.

Vi kan inte ersätta hela tjänstemannastaben samt två kommunalråd med ett 40% oppositionsråd, att påstå något annat är inte seriöst.

Den moderata fullmäktigegruppen genom

Fredrik Andersson (M), vice gruppledare

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.