Det ser ljust ut för Sunne

Insändare
PUBLICERAD:
Sunnes två kommunalråd, Gunilla Ingemyr (C) och Tobias Eriksson (S) svarar på den kritik som framförts på FB:s åsiktssida.
Foto: Dan Enwall
Svar på insändarna ”Alltför mycket försvinner” och ”Där fegheten växer”

Hej insändarskribenter

Tack för att ni bryr er om Sunne!

Att stat och banker lägger ner kontor på mindre orter råder inte Sunne kommun över. Det sker tyvärr över hela landet. Positivt för Sunne är att vi har en fristående sparbank som satsar pengar på utveckling lokalt och vars marknadsdominans säkert påverkar andra aktörer. Framåtandan som finns i Sunne byggs av oss alla som lever här. Det är när vi kavlar upp ärmarna och hjälps åt som vi får kraft att göra bra saker.

Det ser ljust ut för Sunne på många plan! Vi jobbar hårt för att kommunen ska fortsätta utvecklas. Flera av de nedläggningar ni refererar till beror på omvälvande samhällsförändringar med ökade krav på effektivisering och digitalisering. Vi behöver också hänga med i utvecklingen och rusta oss för framtiden. Vi kan inte stå kvar och se på när resten av samhället gör sin förändringsresa. Kommunen behöver sluta göra vissa saker för att kunna göra andra. Förändring är ibland nödvändig, även om det för stunden kan vara svårt att se något bra med den. Det som utifrån sett kan tyckas vara en liten kostnad kan vara en viktig åtgärd för att kunna strukturera om och hitta nya arbetssätt. När det gäller Sundsbergs gård undersöker vi just nu hur det ska se ut framåt. Förändring behöver inte alltid betyda att det blir sämre, det blir bara på ett annat sätt än tidigare.

Sunne har ett starkt näringsliv med en växande arbetsmarknad som i sin tur ger förutsättningar för bra kommunal service. Arbetslösheten är rekordlåg. Det föddes 152 barn ifjol och barnfamiljer flyttar in. Årets två första månader hade invånarantalet ökat med 43 personer. Sunne Fastighets AB ska bygga 45 hyresrätter på Magasinsgatan och bygga ut seniorboendet Allégården. 19 tomter finns till salu på Solbacka med utsikt över Fryken i ett av Sunnes mest attraktiva lägen. 24 bostadsrätter på Torvnäs är också planerade.

Sunne kommun har inte minskat sin budget för evenemang. Rally Sweden får till exempel mer pengar för att det är Värmlands viktigaste arrangemang att slå vakt om. Centrumföreningen MittSunne gör andra sorts arrangemang med syfte att gynna handeln. Kvarngatan är utformad för att bli mer attraktiv för handel med fokus på trygghet och säkerhet för alla fotgängare. Nästa steg av utvecklingen i centrum är en innehållsrik mötesplats på Mejeriängen som växer fram under våren. Det är en satsning som ska gynna både invånare, handel och besöksnäringen.

Som ett förtydligande har Sunne kommun aldrig ägt vattenlandet. Det såldes ut av en konkursförvaltare. Campingen på Kolsnäs sålde kommunen till en stark marknadsaktör som har större möjligheter än kommunen att utveckla området.

Att det går bra för Torsby är enbart positivt för Sunne. Tillsammans bildar vi en stark och attraktiv del av Fryksdalen. Vår fina grannkommun ligger i ett annat stödområde för bidrag eftersom de har ett tuffare geografiskt läge än oss, vilket ger dem vissa ekonomiska fördelar. Fler kontor hamnar till exempel där på grund av de stora avstånden.

”Sunne är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt” är kommunens vision (inte en slogan). Det är ditåt vi strävar för att Sunne ska utvecklas. Kommunstrategin togs fram i dialog med Sunneborna genom enkäter, möten och workshops.

Med vänlig hälsning

Gunilla Ingemyr (C) och Tobias Eriksson (S), kommunalråd i Sunne kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.