Stabilitet eller demokrati

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Så har då Centern och Socialdemokraterna bildat en politisk allians, som ska styra Sunne framöver. Nu ska det bli ”stabilitet” och ”samförståndspolitik” lovar blivande kommunalrådet Tobias Eriksson (S) tillsammans med Centerns nuvarande kommunalråd Gunilla Ingemyr.
Björn Gillberg, partiet Hela Sunne.
Foto: Micael Thernström

I media nämner Tobias Erikssons att ”41 mandatsfullmäktige i kollegial anda vore optimalt”. Visst vore det trevligt för Eriksson och Ingemyr om alla skulle vara överens i Sunnes politiska församlingar. Men nu bygger ju demokrati på mångfald och inte envälde, som alltid utvecklas till enfald. Eriksson och Ingemyr representerar tillhopa faktiskt bara 4630 väljare. Hela 4356 väljare röstade inte på dem.

Fram till nu har Sunne styrts av ett avlönat kommunalråd, d.v.s. Gunilla Ingemyr. Som en del i uppgörelsen om samverkan mellan Centern och Socialdemokraterna skapas nu två avlönade kommunalrådsposter, en för Ingemyr och en för Eriksson.”Lite mer får demokratin kosta” säger Eriksson i media!

Redan kommande måndag lär skattebetalarna få ett smakprov på vad den nya politiska alliansen kan komma att kosta. Det handlar om den s.k. Nilssontomten. Som bekant har ett företag sedan några år tillbaka planerat att bebygga fastigheten. Men företaget backade ur projektet i våras. Orsaken var att man inte fick ihop tillräckligt med köpare av lägenheterna.

Ett nybildat bolag, Sunnehus AB, anmälde då intresse för att förvärva marken. I bolaget hittar man Karl-Johan Adolfsson (C), av Sunnes nya politiska allians föreslagen som ordförande för kommunfullmäktige, samt sonen till en annan tung centerpolitiker. Den 10 oktober beslöt kommunstyrelsens allmänna utskott att sälja norra delen av den detaljplanelagda Nilssontomten (3 963 kvadratmeter) till Sunnehus AB för 264 800 kr, d.v.s. för 67 kr per kvadratmeter. Detta är helt i strid med kommunfullmäktiges år 2016 beslutade prislista om 250 kr per kvadratmeter inom centralorten.

För försäljning röstade Gunilla Ingemyr, Tobias Eriksson, Agneta Carlsson (S) samt Henrik Frykberger (M). Mot försäljning reserverade sig undertecknad med hänvisning till att markpriset var för lågt satt. I en protokollsanteckning påpekade dock Frykberger, att priset var mycket lågt och att moderaterna kunde komma att ändra ståndpunkt. Eriksson lämnade också en protokollsanteck¬ning med påpekande att han genom sitt ja frångick partiets viljeinriktning och skulle diskutera priset med partiet.

På tomten ska Sunnehus AB bygga ett flerbostadshus till en investeringskostnad om ca 90 MSEK. Men endast om man får förvärva aktuellt markområde för 264 800 kr. M.a.o. står eller faller projektet beroende på om exploatören kan pruta ner markpriset med 726 000 kr, d.v.s. mindre än en procent av byggkostnaden!

Kommunfullmäktiges beslutade markpris om 250 kr per kvadratmeter i centralorten är skäligt vid en jämförelse med aktuella taxeringsvärden för mark i direkt närhet av Nilssontomten. Taxeringsvärdet för mark hänförlig till det s.k. Glasögonhuset resp. fd Nordeafastigheten resp. ICAs fastighet uppgår till 718 kr, resp. 1 642 kr resp. 625 kr per kvadratmeter. Beaktas skall att taxeringsvärden anges som 75 procent av marknadsvärdet.

På måndag avgörs frågan vid ett extra möte med kommunstyrelsen. Avsikten är att ärendet sedan ska avgöras samma kväll av kommunfullmäktige. Då kommer samförståndet mellan Centern och Socialdemokraterna att sättas på prov. Det kan komma att kosta Sunnes befolkning 726 000 kr i form av en oskälig marksubvention.

Björn Gillberg, Hela Sunne

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.